plumbers.gr
Τρουλλινός Γιώργος
Αριθμός Αδείας 1626/Α
6932 860310
210 7520513
.
Υδραυλικές Εργασίες - Θέρμανση Ύδρευση
Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες, Μπόιλερ επισκευή & αντικατάσταση
Ηλιακοί Θερμοσίφωνες, Μπόιλερ συντήρηση & επισκευή
Ταχυθερμοσίφωνες ρεύματος αερίου Τοποθέτηση & επισκευή
Λέβητες & Δεξαμενές Πετρελαίου
 Κατασκευή Δεξαμενής Πετρελαίου
Κοπή Αποξήλωση - Απομάκρυνση δεξαμενής Πετρελαίου
Καλοριφέρ Κεντρική Αυτόνομη & Ατομική Θέρμανση
Αυτόματο Πότισμα Τοποθέτηση Επισκευή Συντήρηση
.

υδραυλικές εργασίες - Θέρμανση Ύδρευση

Με την σωστή υδραυλική εγκατάσταση ο υδραυλικός εξασφαλίζει την λειτουργία των σωληνώσεων και των σχετικών  μηχανικών μονάδων, χωρίς διαρροές,  βλάβες και φθορές από υπολογίσιμους και γνωστούς παράγοντες.   

  Η υδραυλική εγκατάσταση σε ένα κτίριο σκοπό έχει να εξασφαλίσει με πόσιμο νερό, με νερό ζεστό ή κρύο , με νερό πυρόσβεσης , με νερό θέρμανσης και με νερό άρδευσης τα διάφορα σημεία του.

   Η υδραυλική εγκατάσταση σε ένα κτίριο έχει ακόμη σκοπό να εξασφαλίσει την μεταφορά των υγρών και αερίων καυσίμων από το σημείο συγκέντρωσης  στο σημείο κατανάλωσης των .

    Η υδραυλική εγκατάσταση σε ένα κτίριο έχει επιπλέον σκοπό  να απομακρύνει το νερό που έχει χρησιμοποιηθεί για καθαριότητα και υγιεινή  καθώς και να  απομακρύνει τα νερά της βροχής . 

 

Γενικά η υδραυλική εγκατάσταση   κατασκευάζεται  από τον υδραυλικό με  σωλήνες χάλκινους , πλαστικούς σιδηροσωλήνες και χαλυβδοσωλήνες .  Έχοντας ώς στόχο ο υδραυλικός την στεγανή και αθόρυβη  παροχή υγρών ή αερίων στις αναγκαίες  για κατανάλωση ποσότητες .

Η υδραυλική εγκατάσταση κινδυνεύει  από την υψηλότερη των προδιαγραφών της πίεση και θερμοκρασία , από την μηχανική και χημική διάβρωση, από τις ακτινοβολίες , από την ψύξη τις διαστολές - συστολές και την φθορά από την χρήση της.

 

 

εγκατάσταση δικτύου ζεστού κρύου νερού  εντός του κτιρίου

 

Μία καλή επιλογή για την εγκατάσταση δικτύου ζεστού κρύου νερού  είναι το δίκτυο με εύκαμπτο χαλκό σε κουλούρα, με ανεξάρτητο

κομμάτι  σωλήνα χωρίς ενώσεις παρά μόνο στα άκρα , για κάθε κατανάλωση, και που κάθε σωλήνα ξεκινά από τον συλλέκτη του  πίνακα υδροληψίας  και καταλήγει στο καζανάκι π.χ. χωρίς ενδιάμεσα να υπάρχει  ένωση που μελλοντικά να προκαλέσει διαρροή .  

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ή αντικατάσταση σωλήνων παροχής ζεστού ή κρύου νερού, για οικιακή ή επαγγελματική χρήση με σωλήνες χάλκινους , σιδερένιους ή πλαστικούς , εντοιχισμένους ή εξωτερικά των τοίχων τοποθετημένους.

Επίσης σε περιπτώσεις  μη εμφανών διαρροών αναλαμβάνουμε τον εντοπισμό του τμήματος που έχει την διαρροή και έτσι αποφεύγουμε την αντικατάσταση ολόκληρου του δικτύου .Σε ένα διαμέρισμα με δίκτυο από σιδηροσωλήνα το τμήμα  του ζεστού νερού είναι αυτό που εμφανίζει πρώτα διαρροές από τρύπημα λόγω διάβρωσης. Σημαντικότερη αιτία στην περίπτωση αυτή θεωρείται η θερμοκρασία του νερού όσο μάλιστα αυτή υπερβαίνει τους 60 βαθμούς Κελσίου. Άλλη αιτία εξ ίσου σημαντική για διαρροή από διάβρωση είναι η υγρασία του χώρου από την χρήση , όπως στις μπανιέρες που το νερό διαπερνά τα πλακάκια και υγραίνει τις σωλήνες που υπάρχουν πίσω από αυτά. Στις εγκαταστάσεις με χαλκοσωλήνα οι διαρροές συνήθως οφείλονται στην κακή συγκόλληση .

Μπάνιο με ξωτερικούς χαλκοσωλήνες.

Τοποθέτηση εξωτερικών σωλήνων χαλκού σε μπάνιο.

 

Η συνηθέστερη αντιμετώπιση τέτοιας διαρροής σε κατοικημένο χώρο είναι η αντικατάσταση  με εξωτερικές σωλήνες από χαλκό .  Στην εγκατάσταση με πλαστική σωλήνα έχουμε διαρροή από θραύση λόγω θερμοκρασίας και πίεσης καθώς και λόγω ηλιακών ή άλλων ακτινοβολιών .Στην περίπτωση αυτή αντικαθιστούμε το τμήμα της πλαστικής σωλήνας που έχει την διαρροή  με άλλη πλαστική σωλήνα.  

 

κεντρική θέρμανση αυτόνομη θέρμανση ατομική θέρμανση

 

Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης δίδουν την δυνατότητα να  μεταβάλουμε προς την επιθυμητή θερμοκρασία, την θερμοκρασία του χώρου που καλύπτουν. Η εγκατάσταση θέρμανσης περιλαμβάνει τον λέβητα τον καυστήρα πετρελαίου ή αερίου την καμινάδα τις σωλήνες το δοχείο διαστολής τον κυκλοφορητή και τα σώματα.

Η εγκατάσταση ψύξης θέρμανσης περιλαμβάνει εκτός των άνω το ψυκτικό μηχάνημα συνήθως έναν συμπιεστή φρέον που ψύχει το νερό της εγκατάστασης της θέρμανσης. Ένα επιπλέον στοιχείο της εγκατάστασης είναι ο πύργος ψύξης

ενώ τα σώματα της εγκατάστασης πρέπει να είναι τύπου φαν κοϊλ δηλ να φέρουν ανεμιστήρα. Η εγκατάσταση αυτή όταν καλύπτει μία πολυκατοικία ονομάζεται κεντρική θέρμανση ενώ σε μονοκατοικία ατομική. Η κεντρική θέρμανση που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά ονομάζεται αυτόνομη θέρμανση

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση κεντρικής  θέρμανσης , αυτόνομης θέρμανσης και ατομικής θέρμανσης.

 Αναλαμβάνουμε την επισκευή της  κεντρικής  θέρμανσης , της αυτόνομης θέρμανσης και της ατομικής θέρμανσης.

Επίσης αναλαμβάνουμε την συντήρηση της  κεντρικής  θέρμανσης , της αυτόνομης θέρμανσης και της ατομικής θέρμανσης.

 

Buderus λέβητας καλοριφέρ.

 

Buderus logana G205 Λέβητας  ατομικής θέρμανσης καλοριφέρ.

 

Αντικαθιστούμε τρύπια σώματα καλοριφέρ απλά τύπου ακάν , πάνελ ή τύπου πετσετοκρεμάστρας μπάνιου. Ελέγχουμε τις ηλεκτροβάνες και τους ωρομετρητές της αυτόνομης θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε την παρουσία   νερού στα σώματα του τελευταίου ορόφου. Ελαττώνουμε ή εκμηδενίζουμε τους θορύβους των σωλήνων και των σωμάτων.

Αντικαθιστούμε τον παλαιό λέβητα,  καυστήρα, κυκλοφορητή και καμινάδα Κάνουμε καθαρισμό δεξαμενής πετρελαίου, και κατασκευάζουμε νέα δεξαμενή εντός του χώρου τοποθέτησης της.

 

πυρόσβεση

Τα εσωτερικά συστήματα πυρόσβεσης που κατασκευάζει ο υδραυλικός περιλαμβάνουν δίκτυο με καταιονιστήρα (σπρίνκλερ) δηλ σωλήνες με νερό που τοποθετημένες πάνω από τον χώρο προστασίας και που ανά λίγα  μέτρα  διαθέτουν εξόδους νερού που ελέγχονται από εξάρτημα (σπρίνκλερ) ευαίσθητο στην θερμοκρασία άνω των   68 ή 84 βαθμών Κελσίου,  οπότε επιτρέπει την έξοδο του νερού. Επίσης  τα συστήματα πυρόσβεσης περιλαμβάνουν δίκτυο με πυροσβεστικές φωλιές καθώς και συστήματα τοπικής εφαρμογής.

Τα δίκτυα μπορεί να έχουν νερό με πίεση από πυροσβεστικό συγκρότημα που περιλαμβάνει αντλία ηλεκτρική και αντλία αυτόματης εκκίνησης  πετρελαιοκίνητη  και παροχή νερού από δεξαμενή ή από το δίκτυο πόλεως. Υπάρχουν και δίκτυα που δέχονται νερό από την πυροσβεστική υπηρεσία .Τα δίκτυα αυτά  πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά για να είναι εύστοχα και αποτελεσματικά.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης με σπρίνκλερ και πυροσβεστικές φωλιές.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος .

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και την συντήρηση του δικτύου καθώς και του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

Επίσης τοποθετούμε πυροσβεστήρες  σε  κοινόχρηστους χώρους  και αυτόματους πυροσβεστήρες λεβητοστασίου. Αναλαμβάνουμε την αναγόμωση των  πυροσβεστήρων σας.

 

εγκατάσταση δικτύου

αποχέτευσης

 

Σκοπό έχουν τα δίκτυα αποχέτευσης την απομάκρυνση νερού και λυμάτων   από μπάνιο, κουζίνα, ταράτσα , μπαλκόνι, χώρους εργαστηριακούς κλπ του κτιρίου και μεταφορά αυτών σε βόθρο ή υπόνομο. Οι σωληνώσεις αποχέτευσης που τοποθετεί ο υδραυλικός πρέπει να  λειτουργούν με φυσική 

ροή και δεν πρέπει να παραμένουν σε αυτές νερά και λύματα, αλλά με την κατάλληλη κλίση μετά την χρήση να αδειάζουν εντελώς. Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων ποικίλουν  ανάλογα με το είδος των λυμάτων, στην οικιακή  αποχέτευση έχουν επικρατήσει οι σωλήνες από P.V.C.

  κατοικίες . Σε υπόγειους χώρους  συχνά γίνεται χρήση αντλίας . Στοιχεία των δικτύων αποχέτευσης

εκτός των σωλήνων  είναι τα φρεάτια οι τάπες καθαρισμού, τα σιφώνια οι μηχανοσίφωνες ( οσμοπαγίδες ) και το τμήμα αερισμού του δικτύου.  

 

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης , την τοποθέτηση σωλήνων σε φωταγωγούς, και ισόγεια ή υπόγεια, την τοποθέτηση υδρορροής κάθετης ή οριζόντιας, την τοποθέτηση οριζόντιας ανοικτής υδρορροής πλαστικής  ή μεταλλικής .

Αναλαμβάνουμε την επισκευή δικτύων αποχέτευσης , την αντικατάσταση σωλήνων σε φωταγωγούς, και ισόγεια ή υπόγεια, την αντικατάσταση υδρορροής κάθετης ή οριζόντιας, την αντικατάσταση οριζόντιας ανοικτής υδρορροής πλαστικής  ή μεταλλικής

 

Αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση των σωλήνων αποχέτευσης του μπάνιου  της κουζίνας και του πλυσταριού . Αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση σιφονιών και σωλήνων που παρουσιάζουν διαρροή . 

Επίσης αντιμετωπίζουμε

με αποφρακτικά μηχανήματα βουλωμένες αποχετεύσεις ,

 φρεάτια, σωλήνες, νεροχύτες, μπανιέρες, λεκάνες, σιφώνια.

 

τοποθετήσεις ειδών υγιεινής

 

Ο υδραυλικός με τις  υδραυλικές εγκαταστάσεις ανάμεσα στα άλλα εξυπηρετεί  ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας. Είδη υγιεινής στα υδραυλικά ονομάζουμε τις λεκάνες τους νιπτήρες  τις μπανιέρες τα πηγόλουτρα ( μπιντέ ) νεροχύτες βρύσες κλπ.. Δηλαδή τα αντικείμενα που μεσολαβούν στην χρήση των εγκαταστάσεων. Η σωστή εγκατάσταση και επιλογή των ειδών υγιεινής συμβάλει στην πραγματοποίηση του στόχου που το όνομα τους προδίδει. Γιατί μία κακοτοποθετημένη μπανιέρα ή λεκάνη που έχει διαρροή νερού στο δάπεδο συμβάλει στην αναπαραγωγή και διατήρηση μολυσματικών παραγόντων  στον χώρο. Καλό θα ήταν να αντικαθιστούσαμε κάθε δύο τρία χρόνια τις λεκάνες και κάθε έτος τα καθίσματα των . Όπως και τα σιφώνια στους νεροχύτες και στους νιπτήρες και όχι να βλέπουμε λεκάνες 20 και 30 και 40 ετών, σε κατοικίες σε δημόσια κτίρια ξενοδοχεία κλπ  από την στιγμή που το πουρί των αλάτων του νερού έχει κάνει την επιφάνεια της λεκάνης πορώδη και εστία μικροβίων.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση των υδραυλικών στο μπάνιο την κουζίνα στο wc .

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση των ειδών υγιεινής  στο μπάνιο την κουζίνα στο wc .

Αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση της μπανιέρας  απλής με καμπίνα ή με υδρομασάζ Jacuzzi,  του νιπτήρα της λεκάνης - καζανάκι .

Αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση του νεροχύτη της   κουζίνας.

 Αναλαμβάνουμε την επισκευή ή αντικατάσταση της μπαταρίας του νιπτήρα της μπαταρίας της μπανιέρας και της μπαταρίας της κουζίνας.

Αναλαμβάνουμε να επισκευάσουμε  το καζανάκι κάθε τύπου εντοιχισμένο, πορσελάνης ή πλαστικό.

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων.

Αναλαμβάνουμε να επισκευάσουμε   και να συντηρήσουμε  τον θερμοσίφωνα.

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση και σύνδεση του πλυντηρίου  πιάτων τ του πλυντηρίου ρούχων και του απορροφητήρα της κουζίνας  καθώς και επισκευή διαρροών τους...

 

επισκευές υδραυλικών ειδών

 

 Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων από διάφορα υλικά που συχνά παρουσιάζουν  βλάβη μερική ή ολική με αποτέλεσμα την ανάγκη άμεσης επισκευής ή αντικατάστασης των. από υδραυλικό.

Ο τομέας λοιπόν των επισκευών περιλαμβάνει τον αντίστοιχο των εγκαταστάσεων με επί πλέον  βαθμό δυσκολίας το  ότι ο χώρος της εγκατάστασης δεν προσφέρεται  τόσο εύκολα στην επισκευή όσο προσφερόταν   στην κατασκευή του.

Έτσι για τον υδραυλικό μία επισκευή, απαιτεί πολλές φορές περισσότερη εξειδίκευση για να πραγματοποιηθεί σωστά και χωρίς να βλάψει τον χώρο γύρω από την περιοχή της βλάβης..

Οι βλάβες εμφανίζονται σαν διαρροή υγρών αερίων  σαν διακοπή παροχής  υγρών  αερίων και σαν παύση μεταβολής της θερμοκρασίας των στον επιθυμητό βαθμό.

 

Έχουμε δηλαδή διαρροές από τρύπιες σωλήνες , σώματα καλοριφέρ, λέβητες, θερμοσίφωνες, σιφώνια κλπ. Επίσης η βουλωμένη αποχέτευση η βάνα που δεν ανοίγει ή δεν κλείνει,  ο θερμοσίφωνας και το καλοριφέρ που δεν ζεσταίνουν  είναι ακόμη μερικές μορφές βλαβών. Ενώ στις συνηθισμένες βλάβες συγκαταλέγονται αυτή στο καζανάκι της λεκάνης,  της βρύσης που στάζει, του νεροχύτη που δεν 'τραβά' κλπ.

 

κουζίνα

Στην κουζίνα οι επισκευές αφορούν τον υδραυλικό έχουν να κάνουν με την μπαταρία του νεροχύτη, το σιφόνι  του νεροχύτη την αποχέτευση του νεροχύτη τον σκουπιδοφάγο την παροχή νερού στο πλυντήριο πιάτων, την αποχέτευση του πλυντηρίου πιάτων  το φίλτρο νερού  την παροχή νερού στο ψυγείο, τον απορροφητήρα τον θερμοσίφωνα και τον γενικό διακόπτη του νερού. 

 

Αναλαμβάνουμε την επισκευή  στον χώρο της κουζίνας κάθε βλάβης του νεροχύτη στο σιφόνι ή σιφώνιο   και στην μπαταρία  την βρύση ή τον σκουπιδοφάγο, ακόμη επισκευάζουμε βλάβες στα υδραυλικά στο  πλυντήριο πιάτων καθώς και των σωληνώσεων του απορροφητήρα .Επίσης επισκευάζουμε τον θερμοσίφωνα  του νεροχύτη 

Αντικαθιστούμε την γούρνα του παλιού νεροχύτη και τοποθετούμε την νέα γούρνα.

Αλλάζουμε το παλιό φίλτρο νερού στον νεροχύτη ή στο ψυγείο

Ακόμη αναλαμβάνουμε εντοπισμό διαρροών, και προβλήματα με την αποχέτευση της κουζίνας.

 

μπάνιο

 Στον χώρο του μπάνιου  μπορεί να παρουσιαστεί υγρασία και διαρροή νερού από τους εντοιχισμένους σωλήνες που μας δίνουν ζεστό και κρύο νερό στις βρύσες και το καζανάκι του μπάνιου. Η υγρασία και η διαρροή του νερού μπορεί να εμφανιστεί στο ταβάνι του κάτω ορόφου ή και στους γύρω τοίχους από την εξωτερική πλευρά του μπάνιου. Εσωτερικά στον χώρο του μπάνιου οι  υγρασίες  επειδή υπάρχουν πλακάκια  δεν φαίνονται εύκολα.

Μία συνηθισμένη   διαρροή νερού είναι και αυτή από  την βαλβίδα της μπανιέρας . Στην περίπτωση που η μπανιέρα είναι πλαστική με πλαστική ποδιά τότε ο εντοπισμός και η επισκευή της διαρροής της βαλβίδας της μπανιέρας από τον υδραυλικό είναι απλή υπόθεση. Όταν όμως η μπανιέρα είναι κτισμένη ο έλεγχος  από τον υδραυλικό για την διαρροή και την επισκευή απαιτούν το σπάσιμο μερικών πλακιδίων ή το άνοιγμα τρύπας από την έξω πλευρά του τοίχου της μπανιέρας.

Αναλαμβάνουμε τον εντοπισμό και επισκευή κάθε διαρροής στο μπάνιο από

την σωλήνα του ζεστού ή κρύου νερού, από την μπανιέρα το σιφόνι 

τον νιπτήρα και τον θερμοσίφωνα.

 

 

Εξωτερικοί σωλήνες χαλκού σε μπάνιο.

Τοποθέτηση εξωτερικών σωλήνων χαλκού σε wc,

όπου οι παλαιοί  μεταλλικοί εντοιχισμένοι σωλήνες,

είχαν παρουσιάσει διαρροές.

 

 

Επισκευάζουμε κάθε διαρροή και βλάβη στο καζανάκι της λεκάνης του μπάνιου στο σιφόνι του νιπτήρα του μπάνιου την μπαταρία του νιπτήρα  ην μπαταρία της  και την βαλβίδα της μπανιέρας,  στον θερμοσίφωνα και στην λεκάνη της τουαλέτας. Με αποφρακτικά μηχανήματα  καθαρίζουμε την αποχέτευση του νιπτήρα της μπανιέρας και της  λεκάνης της τουαλέτας.

 

μπαλκόνι

Στον χώρο του μπαλκονιού οι βλάβες που συνήθως αντιμετωπίζουμε έχουν να κάνουν με την βρύση του μπαλκονιού όταν αυτή αρχίσει να στάζει.

Με το αυτόματο πότισμα του μπαλκονιού όταν κάτι χαλάσει και την αποχέτευση των ομβρίων και υδάτων καθαριότητας που μέσα από  το σιφόνι του μπαλκονιού καταλήγουν  στην υδρορροή . Στην υδρορροή από λαμαρίνα σαπίζει  η πλευρά που ακουμπά στον τοίχο . Η νεότερη υδρορροή απο πλαστικό παρουσιάζει ραγίσματα και διαρροή στα ημιτάφ και αυτό γιατί κατα την τοποθέτηση της υδρορροής  δεν δόθηκε αέρας στις ενώσεις για την διαστολή - συστολή της υδρορροής. Τα ταφ και τα ημιτάφ είναι τοποθετημένα στο δάπεδο του μπαλκονιού και παίρνουν τα νερά απο το σιφόνι του δαπέδου.

 

Αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση ή επισκευή της βρύσης του μπαλκονιού, την τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος την επισκευή του αυτόματου ποτίσματος   τον καθαρισμό του σιφονιού και τον καθαρισμό της υδρορροής .Επίσης αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση της υδρορροής σε μπαλκόνια ή εξωτερικούς τοίχους με την χρήση σκαλωσιάς ή αναβατόριου .

 

λεβητοστάσιο

Αν σας απασχολεί το θέμα της κοπής και απομάκρυνσης της παλαιάς σας δεξαμενής είτε μεταλλικής είτε πλαστικής σας υπενθυμίζω ότι είσαστε στην ιστοσελίδα του Γιώργου Τρουλλινού που ασχολείται με κοπές δεξαμενών πετρελαίου από το 1988 σχεδόν 40 χρόνια...

Φωτογραφία από κοπή δεξαμενής σε εξέλιξη.

Πολλές πληροφορίες σχετικά με τις σχετικές εργασίες μου θα βρείτε στον ιστότοπο astyservice.gr

Οι βλάβες στο λεβητοστάσιο που αντιμετωπίζει ο υδραυλικός έχουν να κάνουν με διαρροή νερού του καλοριφέρ με αυξημένη πίεση νερού του καλοριφέρ με μειωμένη πίεση νερού του καλοριφέρ, με τρύπημα λέβητα  του καλοριφέρ, με τρύπημα σωλήνων, με τρύπημα του δοχείου διαστολής του καλοριφέρ, με τρύπημα της δεξαμενής πετρελαίου, της καμινάδας κλπ.

Φωτογραφία λεβητοστασίου πολυκατοικίας απο επισκευή.

 

Επίσης  βλάβη συχνά έχουμε στον κυκλοφορητή του καλοριφέρ,  στον καυστήρα στην δεξαμενή και στο δίκτυο παροχής καυσίμων αερίου ή πετρελαίου  στον αυτόματο πλήρωσης του καλοριφέρ και στην καμινάδα ή καπναγωγό του λέβητα του καλοριφέρ

Αναλαμβάνουμε κάθε βλάβη και επισκευή στο λεβητοστάσιο του καλοριφέρ.

Επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε τον λέβητα τον κυκλοφορητή , το δοχείο διαστολής του καλοριφέρ τον αυτόματο πλήρωσης του καλοριφέρ. Επισκευάζουμε κάθε βλάβη και διαρροή των σωλήνων νερού και καύσιμων και της δεξαμενής πετρελαίου του καλοριφέρ.

Μεταλλική δεξαμενή πετρελαίου.

Κατασκευή μεταλλικής δεξαμενής πετρελαίου με σταθμοδείκτη.

Αποξήλωση Κοπή και Απομάκρυνση δεξαμενής πετρελαίου λέβητα καλοριφέρ, μονάδων κλιματισμού, πύργων ψύξης, κανινάδας κλπ.

Επίσης επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε την καμινάδα ή τον καπναγωγό του λέβητα του καλοριφέρ.

Μπαλώνουμε δεξαμενές πετρελαίου με νέο πάτο, ταπώνουμε τρύπιο τούμπο σιδερένιου λέβητα και αλλάζουμε την τρύπια φέτα του λέβητα καλοριφέρ

 

Αποξήλωση ηλιακού θερμοσίφωνα   δοχείου διαστολής  καμινάδα και  υδρορροής

Αναλαμβάνουμε κάθε βλάβη και επισκευή του ηλιακού θερμοσίφωνα του δοχείου διαστολής και της καμινάδας του λέβητα ή του τζακιού

και τοποθετούμε καπέλα στις καμινάδες.

 

  

  Λέβητας καλοριφέρ.

Λέβητας καλοριφέρ πολυκατοικίας

 

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση του  δικτύου του καλοριφέρ και το έλεγχο όλων των επί μέρους στοιχείων του, όπως του λέβητα, του καυστήρα, του κυκλοφορητή, της βαλβίδας ασφαλείας του λέβητα ή της βαλβίδας ασφαλείας του πετρελαίου, του κολεκτέρ και των βανών - διακοπτών του κολεκτέρ, του δοχείου διαστολής κλειστού ή ανοικτού, του αυτόματου πλήρωσης , της κάθε ηλεκτροβάνας και ωρομετρητή , του καπναγωγού  της καμινάδας και του αυτόματου πυροσβεστήρα . 

 

συντηρήσεις

Η  σωστή και τακτική συντήρηση της υδραυλικής εγκατάστασης  απο υδραυλικό εξασφαλίζει την βέλτιστη απόδοση την πρόληψη βλάβης και φθοράς πέρα του φυσιολογικού και αναμενόμενου βαθμού και  εξασφαλίζει   την οικονομική λειτουργία της .

Ανάγκη τακτικής συντήρησης και ελέγχου   έχουν οι εγκαταστάσεις του καλοριφέρ όταν μάλιστα αυτό διαθέτει κλειστό δοχείο διαστολής και λειτουργεί και ως αυτόνομη θέρμανση και εδώ δεν αναφέρομαι στην συντήρηση του καυστήρα από τον καυστηρατζή αλλά στην συντήρηση της υδραυλικής εγκατάστασης από υδραυλικό .Μάλιστα αυτή η συντήρηση θα έπρεπε να είχε καθιερωθεί νομοθετικά γιατί μία διαρροή που μπορεί να αδειάσει το κύκλωμα του νερού του καλοριφέρ σε ώρα λειτουργίας του έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του λέβητα και πρόκληση πυρκαγιάς στην συνέχεια.

Και ο έλεγχος των ηλεκτροβανών στην αυτόνομη θέρμανση είναι απαραίτητος για τον σωστό και δίκαιο επιμερισμό των δαπανών. 

Ανάγκη συντήρησης και ελέγχου έχει και το δίκτυο αποχέτευσης . Ακόμη ανάγκη συντήρησης έχει και ο ηλιακός και για λόγους μέγιστης απόδοσης   και για την αποφυγή φθοράς και διάβρωσης από ηλεκτρόλυση κλπ.

Αναλαμβάνουμε κάθε μορφής συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων, όπως του καλοριφέρ, της αποχέτευσης, του ηλιακού, του αυτόματου ποτίσματος και των υδραυλικών εγκαταστάσεων του  κήπου.

 

Πιεστικά νερού.

Επισκευή και συντήρηση διπλού πιεστικού οικιακής χρήσης.

 

καλοριφέρ

Το καλοριφέρ και η εγκατάσταση του καλύπτει σχεδόν όλο το κτίριο.

Η ανάγκες συντήρησης του απο υδραυλικό δεν περιορίζονται στον έλεγχο των καυσαερίων και του βαθμού απόδοσης του όπως στις περισσότερες των περιπτώσεων συμβαίνει. Δεν θέλω να φανώ υπερβολικός αλλά η παραμικρή διαρροή και υγρασία είναι καταστροφική τουλάχιστον μακροπρόθεσμα λόγω διάβρωσης των μεταλλικών εξαρτημάτων του δικτύου .Ενώ η προστασία από  ανόδιο μαγνησίου ή η καθοδική προστασία αν δεν αντικατασταθούν έγκαιρα τα μέσα αυτά , δεν προσφέρουν τίποτα. Ο έλεγχος της ηλεκτροβάνας κάθε διαμερίσματος στην αυτόνομη θέρμανση και ο έλεγχος διαρροής των συλλεκτών  - κολεκτέρ σε κάθε όροφο είναι απαραίτητος. Το κλειστό δοχείο διαστολής ο αυτόματος πλήρωσης ο κυκλοφορητής  και οι βάνες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.

  

  Λέβητας καλοριφέρ.

Λέβητας καλοριφέρ πολυκατοικίας

 

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση του  δικτύου του καλοριφέρ και το έλεγχο όλων των επί μέρους στοιχείων του, όπως του λέβητα, του καυστήρα, του κυκλοφορητή, της βαλβίδας ασφαλείας του λέβητα ή της βαλβίδας ασφαλείας του πετρελαίου, του κολεκτέρ και των βανών - διακοπτών του κολεκτέρ, του δοχείου διαστολής κλειστού ή ανοικτού, του αυτόματου πλήρωσης , της κάθε ηλεκτροβάνας και ωρομετρητή , του καπναγωγού  της καμινάδας και του αυτόματου πυροσβεστήρα . 

 

αποχέτευση

Το δίκτυο της αποχέτευσης έχει ανάγκη την συντήρηση αλλά και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας σε τακτικά χρονικά διαστήματα των 15 30 ή 60 ημερών ανάλογα  της χρήσης γιατί στα αρχικά στάδια τα βουλώματα και οι διαρροές δεν είναι εύκολο να εντοπισθούν ενώ στην συνέχεια ένα φράξιμο επιβαρύνει το κτίριο με μολυσματικούς παράγοντες με φθορές αντικειμένων  και περιορισμό χρήσης, ενώ μία διαρροή

στο έδαφος δημιουργεί κινδύνους μέχρι και στο ίδιο το κτίριο.  

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση και τον έλεγχο των  φρεατίων και μηχανοσίφωνα  της αποχέτευσης  του κτιρίου σας με σύγχρονα και αποτελεσματικά μέσα, όπως με πιεστικά και με συρματοφόρα αποφρακτικά μηχανήματα .

 

αυτόματο πότισμα

Η συντήρηση και ο συχνός έλεγχος του αυτόματου ποτίσματος απο υδραυλικό συμβάλει στην διατήρηση των φυτών και δένδρων

και στην οικονομία νερού και ηλεκτρικού ρεύματος όταν αυτό συνεργάζεται με αντλία. .

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση και τον έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων των βαλβίδων  των μπέκ  και του προγραμματιστή του αυτόματου ποτίσματος του κτιρίου σας

 

ηλιακός θερμοσίφωνας

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας για να αποδίδει τα αναμενόμενα πρέπει  να είναι πλήρης υγρών εάν είναι κλειστού κυκλώματος ή εάν είναι ανοικτού κυκλώματος πρέπει οι σωλήνες του συλλέκτη εσωτερικά να είναι καθαρές χωρίς σκουριές και πουρί που μεταφέρει το νερό. Το ίδιο ισχύει και για το καζάνι ή μπόιλερ του ηλιακού, που συχνά ένα μέρος του εσωτερικά το καταλαμβάνουν άλατα και σκουριές μειώνοντας τον ωφέλιμο όγκο του μέχρι  και 40%, επίσης στο καζάνι ή μπόιλερ υπάρχει ράβδος μαγνησίου που σταδιακά φθείρεται προσφέροντας ανοδική προστασία έναντι των ηλεκτρολυτικών τάσεων , η μη αντικατάσταση λοιπόν της ράβδου μαγνησίου πριν την πλήρη φθορά της  είναι αναγκαία για την προστασία από τρύπημα του καζανιού του ηλιακού.  

Αναλαμβάνουμε την ετήσια ή διετή συντήρηση του ηλιακού σας.

Τον έλεγχο των αντιψυκτικών υγρών  του κλειστού κυκλώματος.

 

Ηλιακός θερμοσίφωνας Nobel.

 

Ηλιακός θερμοσίφωνας Nobel φωτό από την συντήρηση του.

 

Τον έλεγχο της αντιψυκτικής βαλβίδας σε ηλιακούς ανοικτού κυκλώματος .Τον έλεγχο της ράβδου μαγνησίου το καθάρισμα του μπόιλερ από άλατα και σκουριές το εσωτερικό καθάρισμα των σωλήνων των συλλεκτών και την πλήρωση με αντιψυκτικό υγρό καθώς και τον έλεγχο για διαρροές. Ακόμα ελέγχουμε και αντικαθιστούμε τις φθαρμένες μονώσεις των σωλήνων .

 

 

Ζητήστε μας προσφορά για κάθε εργασία

 Αναλαμβάνουμε κάθε  τεχνική εργασία  και εξυπηρετούμε 

 κάθε   ανάγκη της   πολυκατοικίας του   διαμερίσματος

  και του  επαγγελματικού χώρου.

Σε όλη την Αθήνα και την Αττική 24 ώρες

εξυπηρέτηση & Κυριακές & αργίες

Τηλέφωνο 210 7520513  Τηλέφωνο κινητό   6932 860 310

Προσφέρουμε υπηρεσίες ποιότητος φιλικές τιμές

 και άμεση  εξυπηρέτηση

 Γιώργος Τρουλλινός υδραυλικός Αριθμός  Αδείας 1626/Α   τηλ 6932860310

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στο site plumbers.gr

για επιπλέον πληροφορίες επισκεφτείτε και το www.astyservice.gr

 plumbers.gr    HOME 
E-MAIL